CFK05 – Kệ hoa chúc mừng mini

345.000 295.000

Kệ hoa chúc mừng mini với thạch thảo trắng và khung chân gỗ tròn cao cấp, thay đổi thiết kế hoa theo yêu cầu.