Đôn gỗ để chậu cây chân dẹp 17×7 cm

80.000 59.000

Kích thước: 17×7 cm, lọt lòng 14cm

Chất liệu: gỗ cao su tự nhiên